Koło Łowieckie Ostoja
04:36
21:10

19:21
02:38

Akty prawne

NOWE Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ROZPORZĄDZENIE "w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz" ROZPORZĄDZENIE "W sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej" USTAWA "O broni i amunicji" USTAWA "Prawo łowieckie"

NOWE Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz - aktualizacja z 21.10.2010
WIĘCEJ

ROZPORZĄDZENIE "w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz"

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA "W sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. " z dnia 23 marca 2005
WIĘCEJ

ROZPORZĄDZENIE "W sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej"

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI "W sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej" z dnia 16 maja 2006 r.
WIĘCEJ

USTAWA "O broni i amunicji"

USTAWA"O broni i amunicji" z dnia 21 maja 1999 r.
WIĘCEJ

USTAWA "Prawo łowieckie"

USTAWA "Prawo łowieckie" z dnia 13 października 1995 r. Stan prawny na dzień 16.02.2006 r. 3. Gospodarka łowiecka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie, w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane. 3a. Roczne plany łowieckie sporządzane są przez dzierżawców obwodów łowieckich, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), i podlegają zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. 3b. Roczne plany łowieckie w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia sporządzane są przez ich zarządców i podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 3c. Roczne plany łowieckie dla: 1) obwodów łowieckich graniczących z parkami narodowymi opiniowane są dodatkowo przez dyrektora parku narodowego, 2) obwodów łowieckich, na terenie których znajdują się obręby hodowlane, opiniowane są dodatkowo, w zakresie pozyskania piżmaka i łyski przez uprawnionych do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1995 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.). 3d. W przypadku odmowy zatwierdzenia lub uzgodnienia w całości lub części rocznego planu łowieckiego zainteresowanemu przysługuje odwołanie odpowiednio do dyrektora regionalnej dyrekcji lub Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 3e. Wieloletnie łowieckie plany hodowlane sporządzają dyrektorzy regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z marszałkami województwa i Polskim Związkiem Łowieckim.
WIĘCEJ
 

Newsletter

wypisz z newslettera

Zaloguj się

Zapomniałem hasła »